facebook

Aktualności z życia Fundacji

Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych

Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych

Utworzony przez Fundacja Silna Polska - 24-10-2018 r.

Organizacja czterodniowych szkoleń doskonalących dla nauczycieli,uczniów i koordynatorów ze szkół prowadzących klasy mundurowe,priorytetowo – uczestników „Pilotażowego programu wspierania szkól ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych wojskowych Klas Mundurowych”

 

<

Czytaj więcej
Zobacz więcej aktualności

O fundacji

Nadrzędnym celem Fundacji "Silna Polska" jest integracja społeczeństwa we wspólnym działaniu na rzecz naszej Ojczyzny.

"Jestem Polakiem i jestem z tego dumny"

Uświadomienie, iż patriotyzm jest niejako obowiązkiem i powinnością, przekazywaną szczególnie młodemu pokoleniu.

Promowanie takich wartości jak : miłość do ojczyzny, wiara w siebie, praca na rzecz miejsca i kraju w którym żyjemy. Krzewienie w swoim domu i środowisku tradycji narodowych .

Niech przysłowie "mądry Polak po szkodzie" będzie dla nas odległym archaizmem. Patrzmy odważnie w przyszłość i działajmy, unikając błędów przeszłości.

 

Przyświeca nam idea:

 

Budowania silnej, szczęśliwej i bogatej Polski.

Budowania na mocnym i niezniszczalnym fundamencie naszych serc.

Budowania ponad podziałami, które w istocie niszczą fundament, na którym stoimy.

Budowniczy o tym wiedzą... mocna podstawa, potem ściany, drzwi i okna. Wszystko z mądrościa i rozsądkiem... zachowana ma być równowaga... za dużo ścian (podziałów) to ograniczona przestrzeń i zawężone pole widzenia oraz działania.

Cel osiągniemy wspólnie poprzez różnego rodzaju akcje edukacyjne, informacyjne, kulturalne oraz sportowe, promujące wartości i postawy patriotyczne.

Do zobaczenia!

 

W jaki sposób pomagamy ?

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

 • prowadzenie placówek edukacji, wychowania i opieki w zakresie edukacji obronności i strzelnictwa sportowego
 • nieodpłatną działalność wychowawczą i szkoleniową
 • współpracę z samorządem terytorialnym, administracją rządową i organizacjami pozarządowymi, w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji
 • współpracę z podmiotami zagranicznymi
 • prowadzenie programów szkoleniowych
 • organizację, prowadzenie, pośrednictwo oraz udział w szkoleniach i kursach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dla osób zainteresowanych celami Fundacji
 • wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których zadaniem jest prowadzenie działalności zbieżnej z celami Fundacji
 • zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji celów Fundacji i nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich placówkom i instytucjom, których zadaniem jest prowadzenie działalności zbieżnej z celami Fundacji
 • wspieranie środowisk strzeleckich poprzez pomoc w organizowaniu imprez sportowych i rekreacyjnych
 • prowadzenie szkoleń w zakresie bezpiecznego używania broni palnej i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar wypadków z użyciem broni palnej
 • fundowanie nagród i stypendiów osobom realizującym cele Fundacji
 • organizowanie i finasowanie nieodpłatnych konferencji i seminariów w zakresie celów Fundacji
 • wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących dorobek kultury polskiej oraz rozwoju wojskowej myśli technicznej
 • publikację materiałów historycznych promujących oręż i historię Wojska Polskiego w postaci wydawnictw książkowych, prezentacji multimedialnych oraz witryn internetowych
 • upowszechnianie w Internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, lub za pomocą innych wydawnictw wiedzy w zakresie celów statutowych Fundacji
 • wspieranie inicjatyw prospołecznych
 • organizację przedsięwzięć propagujących zdrowy tryb życia i przeciwdziałanie patologiom społecznym
 • tworzenie baz danych dotyczących szkoleń, kursów, warsztatów i sympozjów organizowanych przez Fundację oraz analizowanie i syntezowanie w/w danych i prezentowanie tych ogólnopolskich wyników na zjazdach naukowych w Polsce i za granicą
 • wspieranie rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży, propagowanie sportu a w szczególności w formie strzelectwa sportowego
 • udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej w leczeniu weteranów wojska polskiego
 • organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechnianiu tych doświadczeń oraz udzielanie porad i pomocy osobom zamierzającym tworzyć organizacje o zbliżonym do Fundacji profilu działania
 • prowadzenie strzelnicy sportowej

 

Darczyńcy

Firmy, które aktywnie Nas wspierają finansowo jak i rzeczowo w działaniach Fundacji

Podlaskie Stowarzyszenie o charakterze Kolekcjonerskim i Strzeleckim SZWADRON
KLUB STRZELECKI SAGITTARIUS
Sklep militarny SPECGEAR

Organizowane akcje

Wspieraj polską młodzież! Wspieraj polską obronność!

Wspieraj polską młodzież! Wspieraj polską obronność!

Zbiórka na młodzieżowy obóz szkoleniowy.

Proponujemy hart ducha i ciała w duchu patriotyzmu.

Organizujemy szkolenia militarne oraz zręcznościowe.

Czytaj więcej

Zobacz więcej akcji

Kontakt

Masz pytania ? Napisz a na pewno odpowiemy!

* Pola obowiązkowe